Polityka prywatności

nefrolog.eu – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

2. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 • informacje dotyczące wszystkiego co kupujesz, usług z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w internecie, w tym nazwa użytkownika i zdjęcia profilowe;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

W zakresie, w jakim nasze Strony czy Aplikacje zawierają odsyłacze (linki) do stron osób trzecich, pluginy i
aplikacje (w tym ciasteczka, technologie śledzenia i widżety zamieszczane przez zewnętrznych reklamodawców),
istotnym jest abyś wiedział, że klikając na te odsyłacze lub uruchamiając połączenia, możesz zezwalać osobom
trzecim na gromadzenie danych na twój temat lub dzielenie się nimi. Strona internetowa i podstrony należące do nefrolog.eu nie kontroluje stron internetowych
osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie metody przetwarzania danych
osobowych.

3. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 • wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

4. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • kiedy będzie to wymagane przez organy wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych,
  agencje zajmujące się wykrywaniem oszustw finansowych lub przez inne podmioty
  zewnętrzne, oraz gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani (na przykład wezwaniem do
  składania zeznań, nakazem sądowym lub w ramach innej podobnej procedury).

Z wyjątkiem postanowień zawartych w danej „Polityce Prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

 

5. Międzynarodowe transfery danych

 

Podczas dokonywania rezerwacji, poprzez zastosowane pluginy Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
innego kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać adekwatny lub
taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jak poziom ochrony stosowany w kraju pochodzenia
danych.

 

Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

 

Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji.

 

6. Przechowywanie danych

 

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy.
Przechowywanie danych przez naszą stronę internetową jest ustalane na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi
lub umownymi), księgowymi oraz dotyczącymi raportowania zgodności. Na przykład, na podstawie zgodności z
przepisami o zapobieganiu oszustwom, zapobieganiu praniu pieniędzy oraz zwalczaniu korupcji i finansowania
terroryzmu.

 

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo istotne. Podejmujemy środki prawne, techniczne i
organizacyjne, jakie uważamy za niezbędne do zachowania poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych
oraz przestrzegamy odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.

 

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

 

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz, na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

 

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

 

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

 

Wdrożyliśmy procedury dotyczące postępowania w przypadkach podejrzenia naruszenia ochrony danych
osobowych. Poinformujemy zarówno Ciebie, jak i organ regulacyjny, o każdym naruszeniu, jeżeli będziemy mieć
taki obowiązek.

 

8. Nowelizacje

 

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że znasz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

9. Jakie masz prawa jako osoba, której dane dotyczą?

 

Zapewniamy Ci możliwość korzystania z indywidualnych praw ochrony Twoich danych, wynikających z
obowiązujących przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że staramy się udzielić rozsądnej pomocy, aby
spełnić żądania osób fizycznych dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz prawa dostępu, usuwania,
kasowania, sprostowania danych i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgodnie z RODO możesz korzystać z następujących praw:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (prawo dostępu): masz prawo zapytać nas, czy przetwarzamy
  dane osobowe, które Cię dotyczą i możesz poprosić o podanie szczegółów dotyczących przetwarzanych
  przez nas danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 • skorygować lub sprostować swoje dane osobowe: możesz zażądać, abyśmy skorygowali lub zmienili
  niedokładne dane osobowe, jakie przetwarzamy na Twój temat.
 • żądać usunięcia Twoich danych osobowych: możesz poprosić nas o skasowanie lub usunięcie Twoich
  danych osobowych w pewnych okolicznościach, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, do jakich
  je zgromadziliśmy (z zastrzeżeniem obowiązków dotyczących ochrony danych, wynikających z
  lokalnych przepisów).
 • wycofać swoją zgodę: możesz wycofać zgody na przetwarzanie, jakich nam udzieliłeś oraz nie zgodzić
  się na dalsze przetwarzanie, jeżeli nie istnieje zgodna z prawem podstawa (w tym prawnie uzasadniony
  interes) do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych: możesz zażądać, aby niektóre dane
  osobowe zostały oznaczone jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznościach, np.
  w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasze
  uzasadnione interesy.
 • domagać się realizacji prawa do przeniesienia danych: możesz poprosić nas abyśmy przesłali dane,
  które nam podałeś, do osoby trzeciej, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • sprzeciwić się automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli decyzje te mają
  dla Ciebie skutki prawne.
 • wnieść skargę: możesz wnieść skargę na wykonywane przez nas przetwarzanie do organu regulacyjnego
  właściwego ds. ochrony danych osobowych w Twoim kraju lub do innej właściwej instytucji. Dane
  kontaktowe krajowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych w krajach Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego znajdziesz online pod tym linkiem.

 

Prześlij do nas swój wniosek na adres g.piecha@nefrolog.eu, jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw.
Prawa te są ograniczone w niektórych sytuacjach, np. gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania
Twoich danych osobowych, co może ograniczyć Twoje możliwości korzystania z niektórych z naszych
produktów i usług.

 

10. Ciasteczka i podobne techniki

 

Stosujemy pliki cookies, sygnalizatory web i podobne techniki (łącznie nazywane „cookies”), kiedy korzystasz
z naszych Stron internetowych.

 

Cookie to niewielki plik tekstowy, zawierający ciąg znaków alfanumerycznych (liczb i liter). Tutaj wyjaśniamy,
w jaki sposób stosujemy pliki cookie na każdej z naszych odpowiednich Stron lub Aplikacji oraz jakie masz
możliwości jako użytkownik odwiedzający daną Stronę lub Aplikację, w zakresie stosowania przez nas plików
cookie (nasza Polityka dotycząca plików cookie na Stronie lub w Aplikacji, na której czytasz niniejszą Politykę
Prywatności).